Päiväkoti Arabianhelmi sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Toukolassa, jonka luonnonkaunis ympäristö tarjoaa ihanteelliset puitteet luonnossa liikkumiseen, tutkimiseen ja retkeilyyn. Päiväkodilla on oma, turvallinen ja viihtyisä leikkipiha ulkoleikkeihin ja liikuntaan.

Päiväkodissamme on 60 paikkaa 1-6-vuotiaille lapsille. Vaalimme päivittäisessä arjessamme tietoisesti kiireettömyyttä ja kodinmaisuutta, siksi toimintamme on pienryhmäpainotteista.

”Jokainen ympäristö on oppimisympäristö”
Päiväkotimme tilat remointoitiin kesällä 2020 monipuoliseksi ja pedagogista toimintaa tukevaksi oppimisympäristöksi.

Innostavassa ympäristössä ja kannustavassa ilmapiirissä lapsi oppii ja oivaltaa, löytää omat vahvuutensa ja riemun oppimisestaan.

Esiopetus

Tarjoamme myös esiopetusta. Lisätietoja esiopetuspaikoista ja esiopetustoiminnasta saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@pkarabianhelmi.fi  tai soittamalla numeroon 040-6540940.

Esiopetus alkaa 13.8.2020. Päiväkotimme esiopetuksen sopimuskausi on määräaikainen ja se päättyy 31.7.2021.

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Toimintakaudella 2020-2021 kehittämiskohteitamme ovat oppimisympäristö ja leikki.

Lasten ajatukset ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat toimintamme suunnittelua ja toteutusta. Hyödynnämme kokonaisvaltaisen teematyöskentelyn menetelmää, jossa yhteistä teemaa lähestytään lasta kiinnostavien ja hänen elämäänsä liittyvien ilmiöiden näkökulmasta erilaisilla, oppimista edistävillä tavoilla, kuten liikkumalla, tutkimalla ja luovan ilmaisun keinoin.

Teematyöskentely ja pedagoginen dokumentointi auttavat kasvattajia huomioimaan lasten yksilölliset tavat oppia, kasvaa ja kehittyä ja tukemaan lapsen ajattelun kehittymistä.

Musiikki, taide, liikunta

Teemme kiinteää yhteistyötä pop & jazz konservatorion kanssa, jonka rytmi- ja soitinmuskariin päiväkotimme lapsilla on mahdollisuus osallistua.

Musiikki kuuluu myös jokapäiväiseen varhaiskasvatusarkeemme, niin spontaaneina lauluhetkinä kuin koko talon yhteisinä musiikkituokioina.

Kannustamme lapsia monipuoliseen luovaan, taiteelliseen ilmaisuun ja edistämme heidän mahdollisuuksiaan kokea taidetta eri tavoin arjessa sekä erilaisin taidevierailuin.

Väljät ja liikkumiseen innostavat tilat jumppavälineineen mahdollistavat monipuolisen liikkumisen myös päiväkotimme sisätiloissa. Toukolan rauhallinen ympäristö tarjoaa ihanteelliset puitteet luonnossa liikkumiseen, tutkimiseen ja retkeilyyn ja päiväkodin läheinen hiekkakenttä mahdollistaa vaikka olympialaiset!