Päiväkoti Arabianhelmen perustamisen lähtökohtana oli yhteinen ajatus unelmien päiväkodista, jonka perustaisivat pitkään yhdessä työskennelleet kasvattajat. Päiväkoti, jossa jokainen, niin lapsi kuin aikuinen, tulee nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi omana, ainutlaatuisena itsenään.

Lapsen hyvä arki

Arabianhelmessä jokainen päivä on hyvä päivä lapselle.

Hyvä päivä rakentuu kiireettömästä arjesta, hyvistä kohtaamisista, pedagogisesti perustellusta toiminnasta, selkeistä rakenteista ja käytännöistä, aikuisten hyvästä yhteistyöstä, lämminhenkisestä ilmapiiristä ja hyvästä ruuasta. Näihin olemme sitoutuneet.

Sitoutunut ja ammattitaitoinen

Tärkein voimavaramme on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökuntamme. Päiväkodissamme työskentelee toimintaan sitoutuneita ja työstään innostuneita varhaiskasvattajia, jotka ylläpitävät ja kehittävät ammatillisuuttaan ja pedagogista osaamistaan aktiivisesti. Koulutamme myös uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.